Kotirovka elanı
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi seyf, labaratoriya və ofis mebellərinin alınması üçün kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Kotirovka elanı
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi qaz xromotoqrafı, kütlə spektometri və optik emission spektometrlərin fəaliyyətində istifadə olunan qazların  kotirovka sorğusu üsulu ilə satın alınmasını həyata keçirir.
Kotirovka elanı
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi UFED Touch Ultimate proqram təminatının yenilənməsi üçün işlərin kotirovka sorğusu üsuluilə satın alınmasını həyata keçirir.