Regional bölmələr

Gəncə bölməsiMəhkəmə ekspertizası fəaliyətinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər barədə


Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin ƏMRİ 
(22 avqust 2012-ci il, № 13-T)

Məhkəmə quruluşunda bəzi dəyişikliklər, hakimlərin ümumi sayı
və məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyası haqqında 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 
(09 avqust 2010-cu il, № 310):

http://e-qanun.az/framework/19913

__________________________________________________________________


Şəki bölməsiMəhkəmə ekspertizası fəaliyətinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər barədə 


Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin ƏMRİ 
 (22 avqust 2012-ci il, № 13-T) 

Məhkəmə quruluşunda bəzi dəyişikliklər, hakimlərin ümumi sayı və
məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyası haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 
 (09 avqust 2010-cu il, № 310):

http://e-qanun.az/framework/19913

__________________________________________________________________


Şirvan bölməsiMəhkəmə ekspertizası fəaliyətinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
bəzi tədbirlər barədə 

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin ƏMRİ 
(22 avqust 2012-ci il, № 13-T) 

Məhkəmə quruluşunda bəzi dəyişikliklər, hakimlərin ümumi sayı və
məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyası haqqında 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 
(09 avqust 2010-cu il, № 310):

http://e-qanun.az/framework/19913