Şirvan bölməsi
Məhkəmə ekspertizası fəaliyətinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
bəzi tədbirlər barədə

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin ƏMRİ
(22 avqust 2012-ci il, № 13-T) 

Məhkəmə quruluşunda bəzi dəyişikliklər, hakimlərin ümumi sayı və
məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyası haqqında 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
(09 avqust 2010-cu il, № 310):

http://e-qanun.az/framework/19913