Təlimatlar


Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə ekspertizası mərkəzində ekspertizaların aparılmasının təşkili haqqında 

TƏLİMAT 


(Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 12-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir) 

Yüklə (.pdf | 182 KB). 

http://huquqiaktlar.gov.az/StatementDetails.aspx?statementId=31923Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair 

TƏLİMAT 


(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR) 

Yüklə (.pdf | 373 KB). 

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/2/c_f_2284.htm