“Bizim gördüyümüz işlərin tarixi də göstərir, qarşıya hansı vəzifəni qoyuruqsa, onu da həll edirik.”

“İnsan hüquqlarının qorunması Azərbaycan dövlətinin əsas prinsiplərindən biridir.”

“Dövlət iki şeydən sarsıla bilər: günahkar cəzasız qalanda və günahsıza cəza veriləndə”.

“İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri Sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm.”.

  • AZ
Avropa Məhkəmə Ekspertizaları İnstitutları Birliyinin (ENFSİ) illik toplantısı keçirilmişdir

29-31 may 2019-cu il tarixlərdə İtaliya Respublikasının Roma şəhərində Avropa Məhkəmə Ekspertizaları İnstitutları Birliyinin (ENFSİ) ənənəvi illik toplantısı keçirilmişdir. Toplantıda Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin rəisi Fuad Cavadov iştirak etmişdir. Tədbirdə “Bu günkü müştərilərin tələbləri - məhkəmə ekspertiza xidmətlərinə tələblər”, “Məhkəmə ekspertizasında rəqəmsallaşdırmaya doğru”, “Tətbiqi sənət nümunələrinin məhkəmə ekspertizasının vəziyyəti”, “Məhkəmə ekspertizaları laboratoriyalarının strateji planlaşdırma məqsədlərinə görə qarşılaşdırılması”, “Miqrasiya və onun məhkəmə ekspertizasına təsiri” mövzularında təqdimatlar edilmiş, yaranan suallar ətrafında müzakirələr və fikir mübadiləsi aparılmışdır. “Məhkəmə Ekspertizaları İnstitutları arasında məlumat paylaşımından bilgi paylaşımına” və “Sürətli DNT, ən çox ehtiyacımız olduqda cavablar” mövzularında çıxışlarda ekspertiza institutlarının ortaq bazasının yaradılmasının vacibliyindən danışılmış və mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Bununla yanaşı, DNT analizlərinin daha sürətli və dəqiq araşdırılmasıyla bağlı bəzi nümayəndələrin təcrübələri və təcrübədə rast gəlinən, eləcə də yarana biləcək problemlərin həlli yolları müzakirə edilmişdir. Toplantıda yeni üzv institutların və yeni ENFSİ daimi nümayəndələrinin sertifikatları təqdim edilmiş, 2018-ci ilin maliyyə hesabtları dinlənildi, 2020-ci ilin büdcəsinin və 2020-2023-cü illər üzrə ENFSİ-nin strateji planın təsdiq edilməsi ilə bağlı səsvermələr keçirildi, səsvermələrin nəticəsində hər iki sənəd qəbul olunmuşdur. Tədbirdə ENFSİ-nin 2018-2019-cu illər üçün Fəaliyyət Planı üzrə əldə edilən nailiyyətlərdən danışılmış, 2019-2020-ci illər üzrə Fəaliyyət Planı ilə bağlı təqdimatlar edilmişdir. 2019-2020-ci ilin Fəaliyyət Planı, həmçinin, ENFSİ-nin idarə heyətinə yeni sədr və üzvlərin seçilməsi ilə bağlı səsvermələr keçirilmiş, yeni sədr və üzvlər çıxış edərək gələcək fəaliyyətləri barədə məlumat vermişlər. Daha sonra ENFSİ-nin Araşdırma və İnkişaf Komitəsinin, eləcə də Keyfiyyət və Yetkinlik Komitəsinin nümayəndələrinin çıxışları dinlənilmişdir.


enfsi

MEM məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrini ISO/IEC 17025 standartına uyğun keyfiyyət menecment sisteminə və qanunvericilikdə əks olunmuş insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması, qanunçuluğun təmin edilməsi, ekspertin müstəqilliyi, elmin və texnikanın müasir nailiyyətlərindən istifadə edilməklə həyata keçirilən tədqiqatların obyektivliyi, hərtərəfliliyi və tamlığı prinsiplərinə əsaslanaraq, müvafiq keyfiyyət sistemi standartlarına uyğun olaraq bütün müştərilərinin və əməkdaşlarının tələblərini yerinə yetirəcək və məmnuniyyətini təmin edəcək şəkildə həyata keçirir.

https://expert.bakinity.az/certificates/enfsi/
TÜRKAK

MEM məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrini ISO/IEC 17025 standartına uyğun keyfiyyət menecment sisteminə və qanunvericilikdə əks olunmuş insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması, qanunçuluğun təmin edilməsi, ekspertin müstəqilliyi, elmin və texnikanın müasir nailiyyətlərindən istifadə edilməklə həyata keçirilən tədqiqatların obyektivliyi, hərtərəfliliyi və tamlığı prinsiplərinə əsaslanaraq, müvafiq keyfiyyət sistemi standartlarına uyğun olaraq bütün müştərilərinin və əməkdaşlarının tələblərini yerinə yetirəcək və məmnuniyyətini təmin edəcək şəkildə həyata keçirir.

https://expert.bakinity.az/certificates/turkak/
ISO

MEM məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrini ISO/IEC 17025 standartına uyğun keyfiyyət menecment sisteminə və qanunvericilikdə əks olunmuş insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması, qanunçuluğun təmin edilməsi, ekspertin müstəqilliyi, elmin və texnikanın müasir nailiyyətlərindən istifadə edilməklə həyata keçirilən tədqiqatların obyektivliyi, hərtərəfliliyi və tamlığı prinsiplərinə əsaslanaraq, müvafiq keyfiyyət sistemi standartlarına uyğun olaraq bütün müştərilərinin və əməkdaşlarının tələblərini yerinə yetirəcək və məmnuniyyətini təmin edəcək şəkildə həyata keçirir.

https://expert.bakinity.az/certificates/iso/
ILAC

MEM məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrini ISO/IEC 17025 standartına uyğun keyfiyyət menecment sisteminə və qanunvericilikdə əks olunmuş insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması, qanunçuluğun təmin edilməsi, ekspertin müstəqilliyi, elmin və texnikanın müasir nailiyyətlərindən istifadə edilməklə həyata keçirilən tədqiqatların obyektivliyi, hərtərəfliliyi və tamlığı prinsiplərinə əsaslanaraq, müvafiq keyfiyyət sistemi standartlarına uyğun olaraq bütün müştərilərinin və əməkdaşlarının tələblərini yerinə yetirəcək və məmnuniyyətini təmin edəcək şəkildə həyata keçirir.

https://expert.bakinity.az/certificates/ilac/
IAF

MEM məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrini ISO/IEC 17025 standartına uyğun keyfiyyət menecment sisteminə və qanunvericilikdə əks olunmuş insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması, qanunçuluğun təmin edilməsi, ekspertin müstəqilliyi, elmin və texnikanın müasir nailiyyətlərindən istifadə edilməklə həyata keçirilən tədqiqatların obyektivliyi, hərtərəfliliyi və tamlığı prinsiplərinə əsaslanaraq, müvafiq keyfiyyət sistemi standartlarına uyğun olaraq bütün müştərilərinin və əməkdaşlarının tələblərini yerinə yetirəcək və məmnuniyyətini təmin edəcək şəkildə həyata keçirir.

https://expert.bakinity.az/certificates/iaf/