Elmi məqalələr

1. Jabir Ahmet.
 "The importance of performance appraisal in forensic examination practice" (.pdf);

2. Səbinə Qədirova. Zemfira Məmmədova.
"Narkomaniya insanin mənəviyyatini məhv edir, “canli ölü”yə çevirir" (.pdf)

3. Hümmət Vəliyev,  Səbinə Qədirova.
"Narkomaniya - cinayətkarlıq mənbəyidir" (.pdf)

4. Səbinə Qədirova.
"Yeni psixoaktiv maddələr" (.pdf)