Ekspert-ixtisas komissiyası

ƏSASNAMƏLƏR

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi haqqında 
ƏSASNAMƏ 
(Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin 28.12.2007-ci il tarixli 44-T №-li əmri ilə təsdiq edilmişdir)
http://justice.gov.az/mem.pdf


.................................................................................................................

Məhkəmə ekspertizası mərkəzində
məhkəmə eksperti ixtisasının verilməsi haqqında 
Əsasnamə
(Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 2012-ci il 29 noyabr tarixli 24-N nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir) 


.................................................................................................................

Məhkəmə ekspertlərinin attestasiyasının
keçirilməsi və onlara ixtisas dərəcəsinin verilməsi
Qaydası
(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 2 may tarixli 93 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir) 


.................................................................................................................

Məhkəmə ekspertizası mərkəzi
Ekspert-ixtisas komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin ƏMRİ
(20 iyun 2012-ci il, № 11-T)


.................................................................................................................