Rəis müavinləri:

Hamlet Əli oğlu Musayev
Rəis müavini

tel: 598-51-45

e-mail:qraf.56@mail.ru

baş ədliyyə müşaviri,
hüquq elmləri namizədi