Rəhbərlik

Rəis

Fuad Musa oğlu Cavadov

tel: 498-60-28; 493-72-20

10 fevral 1957-ci ildə anadan olmuşdur. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda başlamış, 1982-85-ci illərdə isə aspiranturada oxumuşdur. 1986-cı ildə hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsini müdafiə edərək elmi və pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş və Azərbaycan Respublikası DİN-nin Polis Akademiyasında elmi işlər üzrə rəis müavini vəzifəsində işləmişdir.

1993-1996-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının Dövlət və Hüquq şöbəsində böyük məsləhətçi olmuşdur.

1996-cı ildən isə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası İnstitutunun direktorudur.

III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviridir.

Hüquq elmləri doktorudur. Üç monoqrafiya və 30-dan çox elmi məqalələrin müəllifidir.

____________________________________________________________________


Rəis müavinləri

Hamlet Əli oğlu Musayev
Rəis müavini

tel: 598-51-45

e-mail:hamlet.musayev@expert.gov.az​

baş ədliyyə müşaviri,
hüquq elmləri namizədi